Paukaneva mosse - Visit Seinäjoki
Ystävykset kävelemässä Paukanevan pitkospuilla nauraen.

Paukaneva mosse

Paukaneva – en oas nära staden

Paukaneva är en mosse i Seinäjoki, väster om Nurmo centrum. Den gränsar i sydväst till åkrarna i Alajoki och i väster till avskärningsfåran vid Seinäjoki-älvens mynning Mossens norra del korsas av en väg som kallas för ”Kiikun suora”.  Vid Paukanevas sydöstra kant går Österbottenbanan. På området finns ett utsiktstorn och en naturvandringsled i form av en spångad rutt som färdigställdes år 2000. Om man utgår från Vaasantie är de första 700 metrarna på rutten hinderfria.

Växtlighet och djurliv
Växtligheten på Paukaneva är myrlandskapets typiska, karga växtlighet: fuscum- och lågstarrmosse samt högmosse och ris-tallmosse. Myren har ett mycket rikt fågelliv. På Paukaneva mosse häckar bland annat stor- och småspovar, liksom flera olika måsarter. Under flyttningstiden blir myren en rastplats för svanar och gäss.

 

Paukanevas historia
De öppna fälten kring Paukaneva, bland annat Pajuneva och hela Alajokilakeus i sydost, har blivit odlingsbara genom svedjebränning, det vill säga genom att man eldade myrarna redan på 1700-talet. Till följd av hungersnöden på 1860-talet försökte man göra hela Paukaneva odlingsbar. Kronan gav stöd till dikning av mossen, men arbetet visade sig vara omöjligt på grund av att mossen var för sank. På 1700- och 1800-talen bedrevs även tjärbränning på området.
I början av 1700-talet byggdes en spångad led över Paukaneva samtidigt med Nurmo bönehus. Invånarna i Seinäjoki, som inte hade någon egen kyrka, kunde så ta sig till Nurmo längs den spångade leden. Den spångade leden förstördes i en stor skogsbrand år 1752.

Under inbördeskriget 1918, vid de så kallade avrättningarna i Paukaneva, sköts minst 27 tillfångatagna rödgardister vid kanten av mossen. De avrättade begravdes i mossen, men 20 av kropparna grävdes upp redan samma år. En del av de avrättade vilade i sin krigsgrav ända till 1944, då de flyttades till kyrkogården i Nurmo. Man har senare rest ett minnesmärke på platsen.
Med hjälp av EU-finansiering byggdes en spångad led, en rastplats och ett fågeltorn på Paukaneva.

Byggarbetet genomfördes med ideella krafter under ledning av föreningen Lakeuden Elämysliikunta rf.
På kartan nedan ser du hur du kommer till den spångade leden. Det finns parkeringsplatser på tre olika ställen: vid Vaasantie, vid Kiikuntie samt i änden av Karhitie, nära Nurmo centrum.

Du hittar även mer information om rutterna här: https://www.elamysliikunta.fi/#popup-paukanevan-pitkosreitti

  • Adress:

  • Paukaneva, 60550 Seinäjoki

  • Läge på kartan:

  • Paukaneva mosse

Lägg till liknande föremål