Peräseinäjoki kyrka - Visit Seinäjoki
Peräseinäjoen kirkko

Peräseinäjoki kyrka

Peräseinäjoki blev kapellförsamling under Ilmajoki 1798, och från och med år 1882 var församlingen självständig fram till sammanslagningen med Seinäjoki år 2005. Idag är Peräseinäjoki en av Seinäjoki församlings verksamhetsmässigt självständiga kapellförsamlingar.

Peräseinäjoki kyrka finns mitt i byn och den är även känd som Sankt Pauli kyrka. Korskyrkan av trä med tre läktare, ritad av länsarkitekten Ivar Aminoff, stod färdig år 1892. Församlingens tidigare kyrkbyggnad revs när den nya stod färdig. I den nya kyrkan finns sittplatser för cirka 1 000 personer. Altartavlan av konstnären Aleksandra Frosterus-Såltin från Vasa föreställer Jesu uppståndelse och är ett verk från år 1905. Vid huvuddörren ståtar en fattiggubbe tillverkad av Heikki Mikkilä. I Peräseinäjoki kyrka finns även ett votivskepp, det vill säga en till kyrkan donerad miniatyr av ett segelskepp, något som är sällsynt i inlandskyrkor. Votivskeppen donerades i tiderna till exempel av personer som hade överlevt ett skeppsbrott. Skeppet Teekla, som finns i sakristian, har restaurerats av Matti Laine och det anses ha tillverkats av Johan Jaakonpoika Valkava.

WEBBPLATSER

Lägg till liknande föremål