Kyrkösjärvi naturstig - Visit Seinäjoki

Kyrkösjärvi naturstig

Kyrkösjärvi naturstig kallas även Kyrkösjärvi naturstig. Naturstigen utgår från slutet av Kyrkösvuorentie (parkeringsplatsen) vid Kyrkösjärvi strand. På parkeringsplatsen finns en infotavla med vandringsstråken i området, och även naturstigen är utmärkt. Naturstigen är på 6 km, men det går även att ta en kortare runda på 3,8 km.

Naturstigen leder direkt upp på Kyrkösvuori berg från platsen där infotavlan står. Just här är stigen inte helt lätt att urskilja, utan där är flera stigar som går upp på berget. Från Kyrkösvuori har man en imponerande utsikt över Kyrkösjärvi sjö och Simuna bostadsområde på andra sidan sjön. På berget finns ett utsiktstorn varifrån man kan njuta av den vackra utsikten. Stigen fortsätter från berget, framåt mot Järvilaavu vindskydd. På vissa delar av sträckan får man kliva över rötter (stigen är populär!) och bitvis är stigen spånglagd.

Naturstigen har 23 infotavlor där du kan läsa mer om områdets natur, växtlighet och djurliv. Järvilaavu vindskydd ligger, som det finska namnet antyder, vid sjöstranden. Där finns ett vindskydd, en eldstad, ett dass och en vedbod. Staden ser till att det finns ved i boden. Från vindskyddet fortsätter naturstigen framåt på en spånglagd hinderfri rutt. Här kan man även vända tillbaka på den breda, hinderfria rutten till parkeringsplatsen.

Den spånglagda hinderfria rutten fortsätter söderut, genom det vackra landskapet i Kattilavuori naturskyddsområde. Skogen är gammal och tät, och har fått växa naturligt. Marken är täckt av vackra, mossbeklädda tuvor. Längs med stigen finns ett par viloplatser. Söderöver svänger stigen av mot sjöstranden, och där finns bland annat en plats för tjärbränning. Stigen kommer fram till parkeringsplatsen (man kan köra hit via Kyrkösjärventie), och i slutet finns även bra infotavlor om de olika vandringslederna i området.

Härifrån fortsätter Kyrkösjärvi naturstig mot Kattilaneva. Efter ett par hundra meter viker en markerad rutt av från stigen mot Latulaavu vindskydd. Spängerna leder oss över mossen och stigen viker tillbaka upp i skogen. Här känns det verkligen som om vi befinner oss i en urskog! Vid Latulaavu finns en eldstad, ett dass och ett vedförråd. Staden ser till att det finns ved.  Från Latulaavu utgår flera rutter, bland annat ett motionsspår mot Ahonkylä, men spåret är inte utmärkt i terrängen. Det går även stigar mot Hepakat-laavu vindskydd (utmärkt stig) samt Latukammi, dit det inte går någon utmärkt stig.

Kyrkösjärvi naturstig vänder tillbaka mot startpunkten och stigen korsas igen av en hel del rötter. Längs med stigen finns flera infotavlor. Rutten går längs med det vackra Kattilavuori. Stigen viker av igen mot Järvilaavu vindskydd, varifrån man kommer tillbaka till den hinderfria sträckan. För den som så föredrar fortsätter den bitvis spånglagda naturstigen i skogsterräng.

  • Adress:

  • Kyrkösvuorentie 26

  • Läge på kartan:

  • Kyrkösjärvi naturstig

Lägg till liknande föremål