Ylistaro kyrka - Visit Seinäjoki
ylistaro kirkko

Ylistaro kyrka

Ylistaro, som sedan år 1658 hade fungerat som kapellförsamling under Storkyro, blev en självständig församling år 1859 och blev vid sammanslagningen av församlingar år 2009 en kapellförsamling under Seinäjoki församling. Den nuvarande kyrkan i Ylistaro är församlingens tredje. Den stod färdig år 1850 och invigdes i maj 1852.

Man började planera en ny kyrka på 1840-talet när den dåvarande kyrkan började bli för trång. Ylistaroborna planerade att bygga en kyrka av trä, men kejsaren befallde att man i den kejserliga socknen skulle bygga en stenkyrka. Även kyrkans placering väckte diskussion. Vid tiden för byggandet var Ylistaro Finlands största finskspråkiga kapellförsamling med cirka 8 000 invånare. Alla som så önskade måste få plats i kyrkan och Ylistaro fick även Finlands tredje största kyrkbyggnad.

Kyrkan är en av de första representanterna för den tidiga nygotiken i Finland. Den ståtliga kyrkan av sten och tegel har ritats av statsarkitekten E. Lohrman. Kyrkans läktare har placerats på sidorna i två våningar och efter restaurationerna på 1970-talet finns nu 2 500 sittplatser. I den välvda kyrksalen finns ett stort bågformat fönster, under vilket det finns en altartavla med motivet Jesus på förklaringsberget, målad av Adolf von Becker 1888. Kyrkan är 52 meter lång och 26 meter bred. Huvudkorset som stiger upp i tornets ände är 52 meter högt.

WEBBPLATSER
  • Adress:

  • Lapuantie 138

  • Telefon:

  • 044 751 0064
  • Läge på kartan:

  • Ylistaro kyrka

Lägg till liknande föremål