Nurmo kyrka - Visit Seinäjoki
Pappi Nurmon Kirkon saarnatuolissa jumalanpalveluksen aikana

Nurmo kyrka

Nurmo kyrka har byggts av kyrkbyggarna Antti och Kaappo Hakola. Kyrkan invigdes år 1779, då Nurmo äntligen hade fått tillstånd att grunda en egen församling och det tidigare, utan tillstånd byggda, predikohuset hade blivit för trångt. Kyrkan byggdes bredvid det gamla predikohuset och den omges av en liten begravningsplats som senare har utvidgats flera gånger. På kyrkogården finns även ett kapell byggt 1928 som numera fungerar som förvaringsplats för avlidna samt en klockstapel, i vars vägg finns en fattigpojke tillverkad av Heikki Mikkilä år 1840. Kyrkan, som under årens lopp har renoverats flera gånger, var ursprungligen rödmålad. Sin nuvarande ljusa fasad fick kyrkan år 1913.

Kyrkans insida domineras av konstnären Väinö Hämäläinens verk ”Jesus och kvinnan från Samaria” från år 1914. I kyrksalen finns cirka 650 sittplatser. De senaste omfattande restaureringarna utfördes år 1979, då kyrkan renoverades på både insidan och utsidan, med respekt för det ursprungliga utseendet. Samtidigt fick kyrkan även nya kyrkotextilier, designade av Kerttu Vihko-Voipio. År 2015 renoverades kyrkans sakristia och sanitetsutrymmena förnyades.

Vid sammanslagningen av församlingar år 2009 blev Nurmo kapellförsamling under Seinäjoki.

WEBBPLATSER
  • Adress:

  • Nurmonjoentie 17

  • Telefon:

  • 050 405 4584
  • Läge på kartan:

  • Nurmo kyrka

Lägg till liknande föremål