Matkailijakysely – Survey for tourists

Vastaamalla kyselyyn autat meitä kehittämään Aalto-keskusta. Vastaajien kesken arvotaan 2 kpl Aalto -pannunalusia.

By answering the survey, you help us develop the Aalto Centre. Two Aalto pot coasters will be drawn among the respondents.

KYSELY / SURVEY