Törnävä museiområde - Visit Seinäjoki
Törnävän museoalue

Törnävä museiområde

Det natursköna Törnävä museiområdet som upprätthålls av Seinäjoki stad är hjärtat i södra Österbottens landskapsmuseums museihelhet. Där finns sammanlagt 18 gamla allmogebyggnader från 1600–1800-talet som härstammar från olika håll i landskapet. På området kan man bland annat bekanta sig med Liinamaa bondgård och ett gårdstun som är typiskt för södra Österbotten, Paapantupa, en bybutik från 1890-talet, en vindmölla, ett gammalt apotek, en skomakarverkstad, en urmakarverkstad, en knivverkstad, en smedja och ett gammalt mejeri. I mejeribyggnaden finns ett naturmuseum som omfattar en geologisk utställning och en utställning som presenterar naturen i Seinäjoki närområde.

Törnävä herrgård, det vill säga Östermyra herrgård, i närheten av museiområdet, är en ståtlig byggnad som köpmannen Abraham Falander lät bygga och som under den senare delen av 1800-talet blev ett centrum för jordbruket i södra Österbotten. Herrgården, som fungerar som Seinäjoki stads festlokal och representationsutrymme är stängd för besökare, men herrgårdens före detta uthus hör till objekten på museiområdet. Dessutom kan man på Östermyra herrgårdsområde bekanta sig med den industriella historien på området, med krutfabrikens laboratorium och krutlagret som senare har restaurerats till Törnävä kyrka.

Museiområdets infopunkt finns i herrgårdens före detta Stenladugård. Där finns även en lokal för varierande utställningar, en museibutik, ett beställningscafé och en arbetsverkstad. I Stenladugården kan man även bekanta sig med basutställningen Mihinä me ollahan? som presenterar Seinäjoki historia och nutid via tio olika ämnesområden.

WEBBPLATSER

Lägg till liknande föremål