Södra Österbottens landskapsmuseum - Visit Seinäjoki
maakuntamuseo seinäjoki

Södra Österbottens landskapsmuseum

Södra Österbottens landskapsmuseum är det kulturhistoriskt centrala museet i det finskspråkiga södra Österbotten och Seinäjoki stadsmuseum. Museet utnämndes till landskapsmuseum år 1980. Den omfattande museihelheten inkluderar Törnävä museiområde, parkområdet vid Östermyra bruk, Skyddskårs- och Lotta Svärd-museet samt Riamuseet i Peräseinäjoki, cirka 30 kilometer från Seinäjoki centrum. Museets centralplats är det natursköna Törnävä museiområdet cirka tre kilometer från Seinäjoki centrum. I museibyggnaden som består av en före detta stenladugård finns museets infopunkt, museibutik, beställningscafé och arbetsverkstad. På stenladugårdens bottenvåning kan man bekanta sig med basutställningen Mihinä me ollahan?, som presenterar Seinäjoki och södra Österbottens historia. I Vinttigalleria på övre våningen finns varierande utställningar.

Till museiområdet har man flyttat sammanlagt 18 allmogebyggnader från 1600–1800-talet som funnits på olika håll i landskapet. Liinamaa bondgård och Paapantupa med sina uthus bildar ett gårdstun som är typiskt för södra Österbotten. Dessutom har museet tillgång till Törnävä herrgårds uthus från 1800-talet och där hittar man bland annat ett apotek från förr, en skomakarverkstad, en urmakarverkstad, en knivverkstad och -utställning samt en smedja.

WEBBPLATSER

Lägg till liknande föremål