Stadshuset - Visit Seinäjoki
Alvar Aallon suunnittelema Seinäjoen Kaupungintalo

Stadshuset

De mörkblå keramiska stavteglen på stadshusets fasad skimrar olika vid olika ljusförhållanden. ”Fasaden ska tillhöra Seinäjoki stadshus och ingen annan”, motiverade Aalto sitt materialval. I stadsfullmäktiges tornlikt höga sammanträdessal har fullmäktigeledamöternas sittplatser placerats strålvis. Samma design återspeglas även i fasaden. Stadshusets västra länga som ursprungligen planerades för bostäder, byggdes om till arbetsrum på 1970- och 1980-talet.

Kirkkokatu 6
Öppet: Vardagar 9–15

Lysna mer om Stadshuset härifån:
https://tarinasoitin.fi/seinajoenaalto/sv/cityhall

Lägg till liknande föremål

Aalto-sevärdheter

Stadshuset

• I den första planeringstävlingen om köpinghuset år 1958 klarade sig inte Aaltos byrå. Fortsättningstävlingen vann Aalto överlägset. Stadshuset blev klart år 1962, två år efter att Seinäjoki hade fått stadsprivilegier.

• Stadshusets mest markanta drag är dess fasadmaterial. Det mörkblå stavteglet av keramik skapar en kontrast mellan kyrkan och de andra byggnaderna på planen.

• Stadshusets viktigaste plats är den tornliknande fullmäktigesalen. På grund av salens goda akustik anordnar man även musikuppföranden där.