Stadshuset - Visit Seinäjoki
galleria alvar aalto kaupungintalo 2

Stadshuset

De mörkblå keramiska stavteglen på stadshusets fasad skimrar olika vid olika ljusförhållanden. ”Fasaden ska tillhöra Seinäjoki stadshus och ingen annan”, motiverade Aalto sitt materialval. I stadsfullmäktiges tornlikt höga sammanträdessal har fullmäktigeledamöternas sittplatser placerats strålvis. Samma design återspeglas även i fasaden. Stadshusets västra länga som ursprungligen planerades för bostäder, byggdes om till arbetsrum på 1970- och 1980-talet.

Kirkkokatu 6
Öppet: Vardagar 9–15

Lysna mer om Stadshuset härifån:
https://tarinasoitin.fi/seinajoenaalto/sv/cityhall

Lägg till liknande föremål

Aalto-sevärdheter

Stadshuset

• I den första planeringstävlingen om köpinghuset år 1958 klarade sig inte Aaltos byrå. Fortsättningstävlingen vann Aalto överlägset. Stadshuset blev klart år 1962, två år efter att Seinäjoki hade fått stadsprivilegier.

• Stadshusets mest markanta drag är dess fasadmaterial. Det mörkblå stavteglet av keramik skapar en kontrast mellan kyrkan och de andra byggnaderna på planen.

• Stadshusets viktigaste plats är den tornliknande fullmäktigesalen. På grund av salens goda akustik anordnar man även musikuppföranden där.