Södra Österbottens Skyddskårskrets stabshus - Visit Seinäjoki
galleria alvar aalto suojeluskuntatalo 2

Södra Österbottens Skyddskårskrets stabshus

Skyddskårs- och Lotta Svärdmuseet finns i södra Österbottens skyddskårshus som har planerats av Alvar Aalto. Trevåningshuset som representerar den eleganta neoklassicismen har drag av bland annat funktionalism och österbottnisk byggtradition. En del av inredningen, möblerna, armaturerna och dekorationsdetaljerna är designad av Aalto. Utöver huvudbyggnaden har Aalto ritat en tegelbyggnad i två våningar, ett träskjul och en pergola som står på gården. Byggnaderna och deras gårdsplaner har skyddats i byggnadsskyddslagen 2002. En av motiveringarna i beslutet var att det fortfarande finns ursprungliga material- och färgytor från 1925 i huvudbyggnaden. Skyddskåriststatyn på gården är gjord av professor Pentti Papinaho. I huvudbyggnaden ligger utställnings- och möteslokaler, en informationsdisk och en museibutik. I gårdsbyggnaden finns utställningslokaler och museets administrativa byrå.

Kauppakatu 17

Lysna mer om Skyddskårshuset härifrån:
https://tarinasoitin.fi/seinajoenaalto/sv/20luku

Lägg till liknande föremål

Aalto-sevärdheter

Södra Österbottens Skyddskårskrets stabshus

• Alvar Aaltos ungdomsverk från år 1925 som representerar nyklassicismen.

• Aalto har ritat en del av inredningen, möbler, lampor och andra detaljer i huset.

• Huset har förvarats oförändrat. För närvarande finns Skyddskårs- och Lottamuseet där. Huset förvaltas av Södra Österbottens landskapsmuseum.

• I gårdsbyggnaderna finns utställnings- och möteslokaler, informationsdisk och museibutik.

• Byggnaderna och deras gårdsplaner är skyddade med byggnadsskyddslagen.