Korset på slätten - Visit Seinäjoki
Lakeuden Ristin kirkko ja torni kuvattuna kaiteen vierestä.

Korset på slätten

År 1951 deltog Aalto i en arkitekttävling, där Seinäjoki sökte någon som kunde planera en kyrka i den lilla köpingen i utveckling. Enligt tävlingsjuryn var Lakeuden Risti en överlägsen plan. Katedralens tak blir lägre mot koret och golvet sluttar mot altaret. Armaturen, ljuskronorna i kyrkrummet, nattvardskärlen av silver och altarkläderna samt glasmålningarna i kapellet och fontänen vid klockstapelns fot har planerats av Aalto.

Koulukatu 24

Lysna mer on Lakeuden Risti härifrån:
https://tarinasoitin.fi/seinajoenaalto/sv/lakeudenristi

Lägg till liknande föremål

Aalto-sevärdheter

Korset på slätten

• Arkitekttävlingen om Seinäjoki kyrka arrangerades redan år 1951, men kyrkan byggdes inte förrän åren 1957–1960.

• I planen hette kyrkan Lakeuksien risti (Slätternas kors), eftersom kyrkan skulle bli biskopsstiftets domkyrka. Biskopssätet belades dock i Lappo.

• Alvar Aalto hade planerat kyrkan och dopkapellet ända ner till detaljerna, såsom lampor, nattvardskärl i silver och kyrkotextilier.

• På östra sidan om kyrkobyggnaden, gränsande till Pajuluoma, låg parken Kirkkopuisto som Alvar Aalto planerat.

• Kyrkostyrelsen skyddad Korset på slätten år 2003.