Kyrkan Lakeuden risti (Korset på slätten) - Visit Seinäjoki
Lakeuden Ristin kirkko ja torni kuvattuna kaiteen vierestä.

Kyrkan Lakeuden risti (Korset på slätten)

År 1951 deltog Aalto i en arkitekttävling, där Seinäjoki sökte någon som kunde planera en kyrka i den lilla men starkt växande köpingen. Enligt tävlingsjuryn var Lakeuden Risti ett överlägset alternativ. Kyrkorummet är utformat som en katedral och dess tak blir lägre mot koret och golvet sluttar mot altaret. Armaturerna, kyrkosalens ljuskronor, nattvardskärlen av silver och altarklädena samt glasmålningen i kapellet och fontänen vid klockstapelns fot är alla designade av Aalto.

Koulukatu 24

Lysna mer on Lakeuden Risti härifrån:
https://tarinasoitin.fi/seinajoenaalto/sv/lakeudenristi

Lägg till liknande föremål

Aalto-sevärdheter

Kyrkan Lakeuden risti (Korset på slätten)

• Arkitekttävlingen om Seinäjoki kyrka arrangerades redan år 1951, men kyrkan byggdes inte förrän åren 1957–1960.

• I planen hette kyrkan Lakeuksien risti (Slätternas kors), eftersom kyrkan skulle bli biskopsstiftets domkyrka. Biskopssätet belades dock i Lappo.

• Alvar Aalto hade planerat kyrkan och dopkapellet ända ner till detaljerna, såsom lampor, nattvardskärl i silver och kyrkotextilier.

• På östra sidan om kyrkobyggnaden, gränsande till Pajuluoma, låg parken Kirkkopuisto som Alvar Aalto planerat.

• Kyrkostyrelsen skyddad Korset på slätten år 2003.