123456789

SEINÄJOKI

Vapari Seinäjoki

地址:

Kirkkokatu 15

电话:

050 466 1200

电子邮件:

Vapari 购物咖啡厅

塞纳约基游泳池咖啡厅供应多种小食。包括更松软的煎饼,自制三明治和周二周四早餐。此外还有运动恢复饮料,蛋白质饮品,能量条和凝乳。Vapari 还出售游泳衣和相关器具。

地理位置:

Vapari 购物咖啡厅
Share This