123456789

Statens ämbetshus

Statens ämbetshus

Aalto fullständigade och fulländade stadens förvaltningscentrum med det vitrappade ämbetshuset. Han ville planera en slutpunkt för den axel som börjar från kyrkan och leder genom medborgartorget, ”en fredlig bakgrundsbyggnad”, som Aalto sägs ha uttryckt det. Byggnadens arkitektoniskt sett mest betydelsefulla utrymme är tingssalen som numera fungerar som mötesrum. Bland annat skattebyrån och polisen har verkat i ämbetshuset.

Alvar Aallon katu 9
Öppet: Vardagar 9–15

Lysna mer om Ämbetshuset härifrån:
https://tarinasoitin.fi/seinajoenaalto/sv/offices

Aalto-berättelsen:
På besök i statens hus

Matti-Alvari går i andra klass i folkskolan och är på väg till sin mamma Anneli efter skolan. Mamma arbetar i statens splitternya ämbetshus. Det är december år 1968. Den åttaårige pojken hoppar över snöhögarna på gården. Plötsligt börjar han kika på ämbetshusets fasad. Han tittar noga, täcker för ena ögat och tittar igen. När han har kommit in går han upp för trappan till andra våningen, går in på sin mammas arbetsrum och frågar: ”Mamma, har det här huset två eller tre våningar?” Mamma tycker också att huset ser ut att ha två våningar, även om det faktiskt har tre våningar.

I och med köpingshustävlingen började man i staden skapa en vision om att Alvar Aaltoäven skulle planera statens ämbetshus för att komplettera helheten. Förverkligandet var en långsam process, eftersom man först var tvungen att få tillstånd av staten för att godkänna tomten och byggnadens planerare. Det tog två år innan ministeriet bekräftade rumsprogrammet. Enligt det skulle Ilmola domsaga, polisstationen, skattebyrån, arbetsförmedlingen och Seinäjoki militärdistrikt i sinom tid ta plats i ämbetshuset. (berättelsen fortsätter efter bilden)

Aalto-tarina: virastotalo

Enligt Aalto skulle ämbetshuset hierarkiskt vara mer anspråkslöst än Seinäjoki förvaltningscenters andra hus. Således fick byggnadshöjden inte överstiga två våningar. Huset utfördes dock i tre våningar. Aaltos vision var att göra ämbetshuset till en ”lugn bakgrundsbyggnad” som avslutning på förvaltningscentret. Men han ville inte att byggnadens skulle se för allvarlig ut. Aalto kom på idén att husets fasad skulle få ett livfullt utseende. Det försökte man skapa delvis med varierande fönsterspröjs och södra gavelns sneda vägg.

”Kom så går vi till tingssalen”, föreslår Anneli till sin son. ”Jag måste gå dit med viktiga papper för ett domstolssammanträde.” I tingssalen berättar mamma att det här rummet arkitektoniskt sett är byggnadens mest betydande utrymme. Matti-Alvari tycker inte att rummet är alls speciellt. Den skarpsynta Matti-Alvari uppmärksammar dock att det i statens ämbetshus finns många liknande detaljer som han har sett när han har besökt stadshuset. Särskild uppmärksamhet fäster han på väggytorna som är byggda av träspjälor.

Texter: Fil. dr Marjo Kamila och Kari Hernesniemi (Oddmob)
Illustrationer: Kari Hernesniemi (Oddmob)

Läs berättelsen i sin helhet här.

Aalto inspiroi
Alvar Aalto cities Seinäjoki

Statens ämbetshus

• I Seinäjoki ansåg man att det var nödvändigt att få förvaltningscentret till en arkitektonisk helhet på så sätt att även statens ämbetshus skulle ligga på samma område och att Alvar Aalto skulle stå för planeringen. Efter många steg gick staten med på planen.

• Ämbetshuset blev en ändbyggnad för den axel som startade från kyrkan och gick genom medborgartorget.

• Nuförtiden ägs ämbetshuset av staden och används som arbetsrum för tjänstemän.

Share This